Hundlivet: Klickerträning i vardagen

Att klickerträning är det självklara valet i apporteringsträning, lydnadsträning eller annan momentträning är inte svårt att förstå – men är det även möjligt att använda klickerträningen i andra situationer som vardagslydnad, inkallningsträning, koppelgående där det ofta finns flera stora störningar och mycket som konkurrerar om hundens uppmärksamhet? Svaret är att klickerträning går att använda i alla lägen, men att viss typ av träning och vissa situationer kräver mer av oss som förare när vi ska planera klickerträningen. När man använder klickerträning i vardagssituationer är det ännu viktigare att lägga upp det på ett sätt som gör att man har tillräcklig kontroll över miljön för att hunden ska lyckas med varje steg och delmål vi sätter upp i klickerträningen.

Men även om klickerträning kräver en del tankeverksamhet i planeringsstadiet finns det precis samma fördelar med att använda klickerträning i vardagslydnaden som det gör i tävlingslydnaden. Det finns ingen anledning att göra skillnad på dessa, eftersom det för hunden handlar om träning i båda fallen – det är bara en mer eller mindre stor utmaning för föraren. En hund som är konsekvent klickertränad i alla lägen kan känna sig trygg i att föraren uppträder på samma sätt oavsett humör eller situation jämfört med en hund som klickertränas i vissa lägen och kan räkna med hårda ord och bestraffningar i andra lägen. En korrekt klickertränad hund får alltså en väldigt trevlig relation till sin människa som bygger på en förväntan om att det dyker upp häftiga och åtråvärda belöningar om man anstränger sig för att försöka förstå vad som kommuniceras. Och det är inte bara i tävlingslydnaden som det är en stor fördel att ha en hund med hög förväntan och stor vilja att arbeta tillsammans. Klickertränade hundar blir på så sätt också ofta mer störningståliga, eftersom de aktivt väljer att jobba med föraren snarare än att ständigt bli hindrade i sin vilja att göra något annat.